top of page

Om oss

Detta är ett onlineprogram som lanserades i mars 2020 när coronaviruset blev en pandemi. Sedan lockdown har vår lilla grupp flyttat till ett helt online -möte tills vi ökar i antal. Vi begränsar aldrig hur tekniken används för att nå människor för Kristus. Oavsett din färg, nationalitet, kultur eller språk, eller om du är rik eller fattig, måste vi möta dödens verklighet. Den enda anledningen till att vi fortsätter att göra det genom att dela Jesu kärlek eftersom vi vill att du ska vara med honom för alltid efter vår avresa från detta jordiska tält. Om du kämpar just nu utan hopp, ensam, deprimerad och trött på grund av denna pandemi eller någon omständighet som har sönderdelat dig. Vi är här för att hjälpa dig att förstå meningen med livet genom denna plattform för öppen källkod. 

Vad betyder det att känna Jesus?

Vad är SIN?

Dödens verklighet

Frälsning i Kristus ensam


Hur fick vi vår bibel?

Varför studera Bibeln?

Varför ska du läsa Bibeln dagligen?

Vad är viktigast i ditt liv?

bottom of page